EASY

Dit abonnement is essentieel voor elke zelfstandige zzp-er: het zorgt namelijk voor een goede, gezonde financiële basis voor uw onderneming: een perfecte boekhouding en een perfecte verzorging van uw belastingaangiften.


Goede boekhouding uiterst belangrijk
De basis voor elk bedrijf en beroep is de financiële administratie, de boekhouding. Op de financiële cijfers worden namelijk de belastingaangiften en de adviezen gebaseerd. Heb je geen goede boekhouding, dan werkt dat dus door in de aangiften en adviezen.

Een goede boekhouding is dus essentieel voor uzelf, maar ook richting de belastingdienst. Ook wordt een goede administratie tegenwoordig vereist op grond van de Wkkgz en de per 1 januari 2022 in werking tredende WTZa.

Slechts enkele minuten besteden aan jouw administratie !


Een goede boekhouding is dus uiterst belangrijk, echter jij als zzp-er wil daar zo min mogelijk tijd aan besteden. Daarom is het goed dat u kiest voor het Basic-abonnement. U hoeft slechts enkele minuten tijd te besteden aan uw financiële administratie.

U hoeft namelijk alleen uw verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes te scannen met de gratis Scan-app van Asperion. Asperion is het professionele boekhoudprogramma dat wij gebruiken voor onze zzp-ers.

U hoeft dus alleen maar te scannen en alles wordt verder voor u gedaan en ontvang periodieke overzichten van uw omzet, kosten en winst!

Aangifte inkomstenbelasting
Op basis van de boekhouding en overige stukken (zoals hypotheekopgaaf, WOZ-beschikking, enzovoort) kunnen wij de meeste voordelige aangifte inkomstenbelasting voor u (en uw partner) opstellen. Wij houden rekening met alle ondernemersaftrekken en vrijstellingen. Ook hebben wij een optimalisatie-module, die de meest optimale verdeling berekent tussen u en uw partner.

De IB-aangifte kan door ons kantoor direct ingediend worden met behulp van onze eigen aangiftesoftware. Dus we zullen nooit uw Digid code vragen om in te loggen bij de belastingdienst.

Aangifte omzetbelasting

Wij verzorgen uiteraard ook uw aangiften Omzetbelasting (de BTW-aangifte). Nadat u de stukken voor ons gescand heeft, boeken wij deze in in Asperion. Op basis daarvan worden elk kwartaal de BTW-aangiften door ons verzorgd en voor u digitaal ingediend. 

Als u zich als starter inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dan krijgt u kort daarna een brief van de belastingdienst waarin vermeld staat dat u BTW-plichting bent en krijgt u ook een BTW-identificatienummer. Nadat u de aangiftebrief hebt ontvangen, bent u verplicht om BTW-aangifte te doen.

Als uw belaste omzet minder is dan € 20.000 in één kalenderjaar, dan kunnen wij daarvoor vrijstelling van omzetbelasting voor u vragen bij de belastingdienst. Deze vrijstelling (de nieuwe KOR-regeling) is dan in beginsel 3 jaar geldig en hoeft geen BTW-aangiften meer in te dienen. 

 


  ABONNEMENTEN
Prijzen zijn per maand en exclusief Omzetbelasting
Basic
pakket
€ 100
Pro
pakket
€ 125

VIP
pakket
€ 150   
         
A BOEKHOUDING      
1 Inrichting rekeningschema in ons boekhoudsoftware Asperion V V V
2 Ontvangst sjabloonfactuur voor opstellen eigen verkoopfacturen. V V
3 Scannen verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes met gratis scan-app V V V
4 Gratis bankkoppeling zakelijke bankrekening met Asperion V V V
5 Onbeperkte invoer van uw verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes V V V
6 Kwartaalrapportage van omzet, kosten en resultaat V V V
7 Gratis helpdesk voor vragen over uw boekhouding V V V
         
B BELASTINGAANGIFTEN      
 1 Ontvangst checklist inkomstenbelasting (IB) met welke stukken wij nog nodig hebben V V V
2  Na ontvangst verzorging en indiening winstaangifte inkomstenbelasting (W-biljet) inclusief de aangifte van uw fiscale partner (W-biljet) V V V
3 Ontvangst van fiscaal rapport van de door ons ingediende aangifte-IB V V V
4 Kwartaal aangiften omzetbelasting V V V
 5 Indien van toepassing: verzoek vrijstelling omzetbelasting V V V
 6 Helpdesk voor vragen over uw belastingaangiften V V V
         
C FISCAAL-JURIDISCHE ZAKEN      
1  Beoordeling en advisering inzake (schijn)zelfstandigheid zzp-er   V V
2 Beoordeling voorgelegde opdrachtovereenkomsten van opdrachtgevers   V V
3 Het voeren van belastingprocedures op "no cure-no pay"- basis inzake ondernemerskwalficatie   V V
4 Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole door de belastingdienst op ons kantoor   V V
         
D FINANCIËLE COACHING      
1 Opstellen financieel overzicht en advies over uw persoonlijke inkomsten en uitgaven     V
2 Auto advies: kopen of leasen; in privé of op naam van de zaak     V
3 Informatief advies over uw bedrijfsverzekering en oudedagsvoorziening     V
4 Opstellen financiële prognoses of Rapport bepaling ondernemersinkomen voor hypotheekaanvraag (maximaal 2x per jaar)     V
         
  Prijs per maand exclusief 21% BTW € 100 € 125 € 150