Fiscaal-juridische zaken

Contracten: grote risico's als u niet goed oplet !

Wij adviseren onze klanten altijd dringend om vóórdat zij een opdrachtovereenkomst tekenen, eerst door ons te laten beoordelen op risico's en valkuilen.

In een geschil wordt in beginsel uitgegaan van de letterlijke tekst, ook al mag die volgens u niet juist zijn of onrecht zijn.

In de meeste gevallen zit u er gewoon aan vast en dient u uw verplichtingen na te komen, Dus laat een contract eerst goed door ons nakijken.

Belastinggeschil ondernemerskwalificatie
De vraag of een zzp-er nu zelfstandig is of schijnzelfstandig, is een belangrijk en vaak terugkerend onderwerp van geschil tussen de belastingdienst en de zzp-er.  Met onze jarenlange advisering op dit gebied en succesvol gevoerde belastingprocedures zijn wij op dit onderwerp dé fiscale specialist voor de zzp-er. De belastingprocedures worden door ons gevoerd op basis van "no cure-no pay" : dit betekent dat wij alleen vergoed worden voor onze werkzaamheden als wij de zaak voor u winnen. Uiteraard proberen wij tot een oplossing te komen met de belastingdienst, maar als een geschil van mening blijft bestaan tussen u en de belastingdienst, dan komt toch de keuze of wel of niet een procedure moet worden begonnen.

Boekenonderzoek

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft laten zien, dat u niets verkeerd hoeft te hebben gedaan om toch onderwerp van een (boeken)onderzoek door de belastingdienst te worden. Ook kan een boekenonderzoek worden gedaan steeksproefsgewijs.

 

Zodra u de belastingdienst contact met u opneemt, dan kunt u met het Pro-abonnement de belastingambtenaar direct naar ons verwijzen voor het maken van een afspraak voor het boekenonderzoek op ons kantoor. U hoeft daar dan niet bij te zijn. De kosten van deze fysieke belastingcontrole op ons kantoor zit in het Pro-abonnement. De overige werkzaamheden: verweer tegen de inhoud van het rapport worden tegen gereduceerde tarieven aangeboden.


   ABONNEMENTEN
Prijzen zijn per maand en exclusief Omzetbelasting
Basic
pakket
€ 100
Pro
pakket
€ 125

VIP
pakket
€ 150   
         
A BOEKHOUDING      
1 Inrichting rekeningschema in ons boekhoudsoftware Asperion V V V
2 Ontvangst sjabloonfactuur voor opstellen eigen verkoopfacturen. V V
3 Scannen verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes met gratis scan-app V V V
4 Gratis bankkoppeling zakelijke bankrekening met Asperion V V V
5 Onbeperkte invoer van uw verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes V V V
6 Kwartaalrapportage van omzet, kosten en resultaat V V V
7 Gratis helpdesk voor vragen over uw boekhouding V V V
         
B BELASTINGAANGIFTEN      
 1 Ontvangst checklist inkomstenbelasting (IB) met welke stukken wij nog nodig hebben V V V
2  Na ontvangst verzorging en indiening winstaangifte inkomstenbelasting (W-biljet) inclusief de aangifte van uw fiscale partner (W-biljet) V V V
3 Ontvangst van fiscaal rapport van de door ons ingediende aangifte-IB V V V
4 Kwartaal aangiften omzetbelasting V V V
 5 Indien van toepassing: verzoek vrijstelling omzetbelasting V V V
 6 Helpdesk voor vragen over uw belastingaangiften V V V
         
C FISCAAL-JURIDISCHE ZAKEN      
1  Beoordeling en advisering inzake (schijn)zelfstandigheid zzp-er   V V
2 Beoordeling voorgelegde opdrachtovereenkomsten van opdrachtgevers   V V
3 Het voeren van belastingprocedures op "no cure-no pay"- basis inzake ondernemerskwalficatie   V V
4 Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole door de belastingdienst op ons kantoor   V V
         
D FINANCIËLE COACHING      
1 Opstellen financieel overzicht en advies over uw persoonlijke inkomsten en uitgaven     V
2 Auto advies: kopen of leasen; in privé of op naam van de zaak     V
3 Informatief advies over uw bedrijfsverzekering en oudedagsvoorziening     V
4 Opstellen financiële prognoses of Rapport bepaling ondernemersinkomen voor hypotheekaanvraag (maximaal 2x per jaar)     V
         
  Prijs per maand exclusief 21% BTW € 100 € 125 € 150