Module fiscale rechtshulp


Bezwaar- en beroepsprocedure

 

Indien de belastingdienst jouw inkomsten aanmerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en niet als winst uit onderneming, dan kunnen wij voor jou daartegen bezwaar maken. Middels een verzoekschrift kan je zelfs tot 5 jaar teruggaan.

 

Indien de belastingdienst het bezwaar- of verzoekschrift afwijst, dan kunnen wij voor jou in beroep gaan bij de rechtbank en in hoger beroep bij het Gerechtshof. Wij dienen voor jou het beroepschrift in, stellen de pleitnota op en vertegenwoordigen jou op de rechtszitting.

 

 

Module "Fiscale rechtshulp"

Het voeren van een belastingprocedure door een fiscaal-jurist kost normaal vele duizenden euro's.
Omdat niet iedereen dit kan betalen, bieden wij zorgverleners, die een bezwaar- of beroepsprocedure willen starten tegen de belastingdienst een abonnement Fiscale Rechtshulp aan.

 

Als jij een abonnement Fiscale Rechtshulp hebt, dan voeren wij de bezwaar- en beroepsprocedures op basis van "no cure no pay". Dat houdt in dat als wij de zaak verliezen, wij geen recht hebben op een vergoeding. Wij hebben alleen recht op een vergoeding als wij de zaak voor jou winnen. Dan hebben wij wel recht op de door de belastingdienst of rechter toegekende (proces) kostenvergoeding + 15% (exclusief BTW) van de daadwerkelijk door jou ontvangen of verrekende belastingteruggaaf. 

 

Het abonnement geldt uitsluitend ten aanzien van procedures die betrekking hebben op de vraag of je aan te merken bent als ondernemer of niet.

 

 

Prijs:
De module "Fiscale Rechtshulp" is inbegrepen in de pakketten "Zilver" en "Goud"