Pakketten

  Brons Zilver Goud
ALGEMEEN       
Inschrijving V V V
De Kroon Voordeelpas V V V
       
BELASTINGAANGIFTE      
Checklist aangifte inkomstenbelasting (IB) V V V
Jaarlijkse winstaangifte inkomstenbelasting zzp-er V V V
Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting partner (mits geen zelfstandige) V V V
       
OVERIGE FISCALE EN JURIDISCHE ZAKEN      
Indienen bezwaarschriften i.v.m. bovengenoemde aangiften IB V V V
Advisering en opstellen opdracht- en bemiddelingsovereenkomsten V V V
Informatie en advisering inzake zakelijke verzekeringen V V V
Opstellen prognoseverklaring voor hypotheekaanvraag V V V
Aanvragen zwangerschapsuitkering (ZEZ-uitkering) V V V
Indienen verzoek BTW-vrijstelling  V V V
Indien BTW-plichtig: indienen BTW-aangiften V V V
Informatie en begeleiding starten onderneming V V V
Helpdesk voor algemene informatie over belastingen, juridische en financiële zaken V V V
Fiscale rechtshulp     V
       
BOEKHOUDING      
       
Boekhoudmodule De Kroon Adviseurs - zelf invullen      
- Toegang tot en inzage in het boekhoudprogramma van De Kroon   V  
- Advisering en ondersteuning bij het gebruik van het programma   V  
- Zelf invullen van de omzet en kosten in het programma   V  
  (wilt u het niet zelf invullen, maar overlaten aan De Kroon Adviseurs,       
  dan moet u kiezen voor pakket "Goud")      
       
Boekhoudmodule laten invullen door De Kroon Adviseurs      
- Toegang tot en inzage in het boekhoudprogramma van De Kroon     V
- Je upload de verkoopfacturen en stuurt de inkoopbonnetjes naar ons opp     V
   en wij vullen de boekhoudmodule voor u in     V
       
       
Prijs per maand exclusief 21% BTW € 40 € 70 € 100