Pakketten

    Brons Zilver Goud
1 Kantoor opmaakkosten V V
2 Gratis checklist t.b.v. aangifte inkomstenbelasting  V V V
3 Persoonlijk gebruik van de boekhoudmodule V V NVT
4 Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (inclusief partner particulier) m.u.v. aangiften betrekking hebbende op 2 jaar voorafgaand aan datum ondertekening opdrachtovereenkomst.
Voorbeeld: ondertekening opdrachtovereenkomst in 2021, dan valt aangifte IB 2020 wel in de abonnementsprijs, maar niet aangifte 2019 en voorgaande jaren (deze worden dan apart gefactureerd). 
 V V V
5 Verzorging BTW-aangiften per kwartaal  V V
6 Indienen bezwaarschrift naar aanleiding van voornoemde aangiften   V V
7 Opstellen prognoseverklaring t.b.v. huur of koop woning (2x per kalenderjaar)   V V
 8 Opstellen Rapport bepaling Ondernemersinkomen   V V
 Adviseren ZEZ-uitkering (zwangerschapsuitkering)   V V
10 Helpdesk voor eerstelijns informatie op het gebied van belastingen, juridische en financiële zaken   V V
 11 Analysering en advisering voorgelegde opdrachtovereenkomsten     V
 12 Het voeren van belastingprocedures op "no cure no pay" basis inzake ondernemerskwalficatie     V
 13 Rechtsbijstand  bij en gedurende een fysieke belastingcontrole op ons kantoor door de belastingdienst     V
 14 Module Boekhoudvrij
Wij vullen de boekhoudmodule voor u in. U hoeft alleen de stukken naar ons toe te zenden
    V
         
  Prijs per maand exclusief 21% BTW € 50 € 70 € 100