Wat is BTW?
Als zzp-er krijgt u te maken met de Omzetbelasting. De Omzetbelasting wordt geheven over uw omzet. De wijze van heffing is het systeem van Belasting over de toegevoegd waarde oftwel de BTW.

Te betalen BTW
Als u diensten of goederen levert, dan moet u over uw verkoop BTW berekenen, meestal het hoge BTW-tarief van 21%. Dus als u € 1.000 verkoopt moet u uw klant ook nog € 210 BTW berekenen. De klant moet aan u het factuurbedrag betalen inclusief BTW, dus € 1.210. U moet van het ontvangen bedrag € 210 afdragen aan de belastingdienst. Per saldo houdt u dus € 1.000 netto omzet over.

Teruggaaf BTW
De klant kan echter deze € 210 juist terugvragen van de belastingdienst. Per saldo betaalt uw klant dus € 1.000. Deze teruggaaf geldt ook voor u als u zelf inkopen doet. De BTW die in uw inkopen zit, kunt u terugvragen van de belastingdienst. Stel u koopt voor € 400 een laptop + € 84 BTW (totaal factuurbedrag € 484). U hebt dan recht op teruggaaf BTW van € 84.


Stel dit zijn de enige verkoop en aankoop in een kwartaal, dan geeft u in uw BTW-aangifte aan : 

                                                              BTW
Verkoop omzet € 1.000                   € 210
Inkoop voorbelasting  € 400           €   84
Te betalen BTW                                € 126

Uw wordt dus uiteindelijk belast over de door u toegevoegde waarde, vandaar de term Belasting over toegevoegde waarde, de BTW.


Wanneer BTW-aangifte
Als u zich als starter inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dan krijgt u kort daarna een brief van de belastingdienst waarin vermeld staat dat u BTW-plichtig bent of dat u vrijgesteld bent van het doen van aangifte. Ook ontvangt u uw BTW-identificatienummer. Áls u een aangiftebrief ontvang van de belastingdienst, waarin aangeven wordt dat u over een bepaald kwartaal aangifte Omzetbelasting moet doen, dan móet u ook echt aangifte doen. Ook al hebt u geen omzet of zijn uw diensten vrijgesteld van Omzetbelasting. Hebt u namelijk een aangiftebrief ontvangen dan moet u aangifte doen.


BTW-identificatienummer
Als u zzp-er bent en uw onderneming uitoefent in de rechtsvorm van een eenmanszaak een BTW-identificatienummer. Dit nummer is ingevoerd om u te beschermen tegen oplichting en fraudepraktijken. Samen met uw geboortedatum kanden kwaadwillenden hier namelijk misbruik van maken. Dit BTW-identificatienummer gebruikt u voor uw facturen, website en dergelijk, dus richting uw klanten. Voor de BTW-aangifte zelf maakt u gebruik van uw BSN/fiscaal nummer. Dit nummer ziet alleen de belastingdienst.Vrijstelling kleineondernemersregeling
Als uw belaste omzet minder is dan € 20.000 in één kalenderjaar, dan kunnen wij daarvoor vrijstelling van omzetbelasting voor u vragen bij de belastingdienst. Deze vrijstelling (de nieuwe KOR-regeling) is dan in beginsel 3 jaar geldig en hoeft u geen BTW-aangiften (meer) in te dienen (dus u ontvangt dan geen aangiftebrief en dan hoeft u dus geen BTW-aangifte te doen).


Verzorging BTW-aangifte
Naast de aangifte inkomstenbelasting (uw winstaangifte) verzorgen wij uiteraard ook uw aangiften Omzetbelasting (de BTW-aangifte). Nadat u uw omzet en kosten hebt ingeboekt in ons op maat ontwikkelde boekhoudsoftware, kunnen wij uw BTW-aangifte opstellen en digitaal indienen bij de belastingdienst. Indiening gaat per kwartaal en gaat  via onze eigen aangiftesoftware. Dus wij hebben geen DIGID nodig van u. Van de indiening ontvangt u een kopie en wordt aangegeven of u geld terugkrijgt of juist geld moet betalen aan de Belastingdienst.

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?