WINSTAANGIFTE

Als je ondernemer bent, dan moet je een speciale aangifte inkomstenbelasting doen, namelijk een winstaangifte (W-biljet). In deze aangifte moet je de winst van jouw onderneming aangeven.

 

Aan de hand van onze boekhoudmodule nemen we jouw winst over in de aangifte inkomstenbelasting. De winst is het bedrag van de omzet minus de zakelijk gemaakte kosten, zoals autokosten, telefoonkosten, internet, hosting en website, enzovoort. De omzet, de kosten en de winst worden verwerkt in de Winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening genoemd).

 

Jouw zakelijke bezittingen zoals inventaris, vervoermiddelen, debiteuren en bankrekening en jouw schulden (crediteuren) worden verwerkt in een balans. Als jouw bezittingen meer zijn dan jouw schulden dan heb je een positief eigen vermogen. De Verlies- en winstrekening tezamen met de balans wordt de jaarrekening genoemd.

Aftrekposten, vrijstellingen en kortingen
Nadat we de commerciële winst hebben berekend gaan we de belastbare winst berekenen en kijken we welke aftrekposten, vrijstellingen en kortingen in aanmerking komen, zoals:

 • MKB-vrijstelling
 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek 
 • kleinschaligheidsaftrek


Tevens kijken wij ook in de privésfeer naar andere aftrekmogelijkheden zoals:

 • arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • lijfrentepremies
 • hypotheekrenteaftrek
 • ziektekosten
 • giften
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • enzovoort

 

Hierdoor weet je dat jij de hoogst mogelijke belastingbesparing ontvangt. 

 
Geregistreerd belastingconsulent
Wij zijn geregistreerd bij de belastingdienst als belastingconsulent en kunnen daardoor gebruik maken van de belastingconsulentenregeling. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de uitstelregeling. Dat wil zeggen dat wij de vele belastingaangiften kunnen verspreiden over 12 maanden ná 1 mei. De aangifte van 2023 kunnen wij dus uit stellen tot 30 april 2025. Uiteraard zullen we je aangifte inkomstenbelasting zo snel mogelijk indienen.

 

Geen DIGID nodig
Uw aangifte wordt via onze eigen aangifte software digitaal ingediend bij de belastingdienst. Wij hebben dus geen DIGID van jou nodig. Je ontvangt van ons een fiscaal rapport van de aangifte die per mail naar jou wordt toegestuurd.

Naast een eerste persoonlijk intakegesprek vindt de verdere afhandeling overigens geheel per mail af. Mochten wij nog vragen hebben over de aangifte dan zullen wij jou bellen of mailen.

de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?