Deskundigheid vereist


Het kan gebeuren dat je als zzp-er op een gegeven moment een geschil krijgt met de belastingdienst.  Als je het niet eens bent met een opgelegde aanslag, dan kan je daartegen bezwaar indienen bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Ook is het mogelijk om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen tegen een aanslag. Dit kan nog 5 jaar na het opleggen van de aanslag.

Om goed verweer te kunnen voeren tegen de argumenten en standpunten van de belastingdienst (zowel in de bezwaarfase als eventueel in de beroepsfase bij de rechter) dien je een zeer grondige kennis van de fiscale wetgeving en rechtspraak te hebben. Zoals gezegd hebben we inmiddels honderden bezwaarschriften met succes ingediend en ook tientallen rechtszaken voor onze clienten gewonnen.

Normaal gesproken worden deze procedures door ons gevoerd tegen een bepaald uurtarief. Echter als het gaat om belastingteruggaven en wij schatten de kans op succes hoog in, dan kunnen we ook met jou afspreken dat deze procedure op "no cure - no pay" basis wordt verricht. Dit houdt in dat als wij de zaak verliezen wij niets vergoed krijgen. Alleen als wij de zaak winnen dan hebben wij recht op een bepaald percentage van de door jou ontvangen of verrekende belastingteruggaaf.

De procedure op "no cure - no pay" basis ziet zowel op de bezwaarschrift procedures als ook op de procedures voor de rechter.

 

de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?