Wat houdt ZZP-coaching in?

 

Opstellen ondernemingsplan en bespreking daarvan 
Voordat u begint met ondernemen is het essentieel dat u eerst een ondernemingsplan opstelt. Hierin geeft u wat u commerciele doelen zijn en uw financiële doelen.
Op welke doelgroep ga ik mij richten, welke prijzen ga ik hanteren, hoe ga ik mijn doelgroep benaderen (socila media, SE, SEA, etc.), hoe ziet de markt eruit, wat zijn de komende ontwikkelingen in mijn bedrijfstak, wie zijn mijn concurrenten, enzovoort. Dit kunnen wij allemaal samen met u in kaart brengen.

Ondernemersbegeleiding (maximaal 1 uur per maand) 
U kunt elke maandag een uur overleg plegen met ons over bepaalde zaken waar u tegen aanloopt of dat u juist kansen ziet en u zich afvraagt hoe deze te verwezenlijken.

Informatief advies over uw bedrijfsverzekering en oudedagsvoorziening 
Als ondernemer loopt u risico's. Belangrijk is echter wel om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Dit doet u door goede contracten te gebruien, maar natuurlijk ook door de juiste bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Denk hierbij aan de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverekering en tegenwoordig ook belangrijk een cyberverzekering als uw server gehackt wordt en veel privacy gevoelige gegevens op straat komen.

Daarnaast zijn er de laatste tijd belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van de oudedagsvoorziening. De mogelijkheden om fiscaal attractief uw oudedagsvoorziening op te bouwen is sinds 2023 flink verruimd, dus wellciht dat u mogelijkheden ziet om hier gebruik van te maken.

Opstellen financiële prognoses of Rapport bepaling ondernemersinkomen voor hypotheekaanvraag (maximaal 2x per jaar)
De eisen die de banken stellen worden telkens meer en zwaarder. Voor onze zzp-er die van plan zijn om een eigen woning te kopen of een huis te huren stellen we dagelijks financiële prognoses en rapporten bepaling ondernemersinkomen 

Helpdesk voor ondernemingsvragen 
Ten slotte kunt u bij ons terecht voor algemene vragen over belastingen, juridische en financiële zaken. Dit kan telefonisch, maar ook per mail.

 

 

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?